Hvem er de der ’Gen Y’er’ på arbejdsmarkedet?

Ledigheden er på sit laveste siden 2009 og kun 3,9% af arbejdsstyrken står uden arbejde. Derfor kan det være en stor udfordring at tiltrække nye kompetente medarbejdere. En stor del af dem, man som virksomhed, skal henvende sig til i arbejdsstyrken er den såkaldte Generation Y. De kommer nemlig til at besætte 60 % af arbejdsmarkedet allerede i 2025.

Men hvem er de så, de her Gen Y’er som nogle så smart kalder dem det?

I samarbejde med Christian Nakskov Rasmussen, cand.ling.merc med speciale i Generation Y på arbejdsmarkedet, zoomer vi ind på denne målgruppes adfærd på arbejdsmarkedet.

Vi ved, hvordan du som virksomhedsejer eller leder fremstår mest attraktiv som arbejdsplads, og bedst griber de nye, kritiske medarbejdere an. Bare rolig, de er andet end kritiske – de er også utroligt værdifulde og fremmer udvikling og innovative løsninger.

Kendetegn hos Generation Y

Helt overordnet er denne samfundsgruppe født mellem 1978-94 – sådan cirka. Og kendetegnene for dem er:

  • digitalt indfødte:

Det betyder, at de laver grundig informationssøgning på en virksomhedsprofil, før de forpligter sig til noget som helst. Det gælder både for deres indkøb og deres jobvalg. Derfor handler det om, som virksomhed, at have et godt ry – eller employer brand som det hedder på godt dansk.

  • ”Det skal give mening”

Gen Y’er er meningssøgende og det gennemsyrer alt, hvad de foretager sig. Derfor er det vigtigt, at deres arbejdsplads udviser ansvarlighed, og at det afspejler sig både internt og eksternt. De er kritiske og stiller spørgsmålstegn, men det er essentielt, hvis virksomheden skal udvikle sig.

  • bliver sjældent på en arbejdsplads i mere end 5 år:

Der skal helst være mulighed for udvikling og avancement på arbejdspladsen. Samtidig er de svære at holde på i mere end 5 år. For der skal være både personlig og faglig udvikling, og det kræver sommetider, at man må videre i teksten som medarbejder. Men det er ikke nødvendigvis et endegyldigt farvel – det kan lige så godt være ”på gensyn”.

  • skal have netværkets accept:

I forlængelse af at de søger grundig information om deres potentielle arbejdsgiver, er det vigtigt for en Gen Y’er at få netværkets accept.

Eksempel: Lad os sige, at Ida har søgt job hos Talentmatch, og hun kender Bob som arbejder der. Ida vil med stor sandsynlighed spørge Bob, hvordan Talentmatch er som arbejdsplads. Dét Bob fortæller Ida, vægter langt højere end det Ida kan læse på Talentmatchs hjemmeside. Derfor er det selvsagt vigtigt at have gode ambassadører i sin virksomhed.

Hvorfor skal jeg ansætte en Gen Y’er?

Godt spørgsmål. Det skal du fordi, at de er utroligt modige, forandringsparate, nysgerrige, levende og de vil ændre på noget – til det bedre. De vil sætte deres unikke aftryk i verden, og de er drevet af deres lyst og passion. Hvis du åbner virksomhedsdøren for en Gen Y’er, får du med stor sandsynlighed optimeret arbejdsgangene og -opgaverne. Og det er med til at udvikle din virksomhed i stedet for at afvikle den. Desuden har Gen Y’er en vigtig indsigt i at arbejde digitalt og er ikke bange for at prøve ting af.

En krævende og forkælet generation?

Ofte bliver Generation Y omtalt som krævende og forkælede. Og det er de nok også, hvis man sammenligner dem med tidligere generationer. De sætter nemlig krav til deres arbejdsplads, men det behøver ikke være negativt. Et eksempel er, at gerne arbejder over i spidsbelastede perioder, men til gengæld forventer fleksibilitet og fri i andre perioder.

Hvordan holder jeg på en Gen Y’er?

Nøgleordene er forventningsafstemning, frihed, tillid og ansvar. Det kan godt betale sig at investere tid til at forventningsafstemme og sparre med din medarbejder og gerne løbende. Helt konkret betyder det, at én-to trivselssamtaler årligt er aaalt for lidt, hvis du vil holde på dem. En månedlig status/trivelsessamtale/one-to-one (på 30-60 minutter) er langt mere værdiskabende for både dig som leder og din medarbejder. På den måde har I mulighed for at tage tingene i opløbet, og du ved hele tiden, hvor du har din medarbejder.

Svesken på disken

Hold dig endeligt ikke tilbage med at ansætte en Gen Y’er. De er slet ikke så skræmmende, som de nogle gange fremstår. Så længe du spiller med åbne kort, og de kan se en mening med galskaben, så har du et godt fundament for en dedikeret og passioneret medarbejder.

Hvis du vil vide mere…

Vi beskæftiger os primært med Generation Y hos Talentmatch, og har gjort det de sidste 8 år. Desuden er nogle af os selv Gen Y’er, så vi har en rimelig god idé om, hvad man som virksomhedsejer/leder skal stille op med os/dem. Hvis du er interesseret i at høre mere om generationen, er du velkommen til at kontakte os.

Du finder vores PDF her: