Cecilia Krill

TalentMatch og jeg startede med et rigtig godt spørgsmål: Hvordan sikrer man, at det man har undervist i, sætter sig fast? Accelerator skulle give bundfældende erfaring om iværksætteri, og netop her var min viden relevant. Jeg har min egen virksomhed: ceciliakrill.dk med læring, entreprenørskab og iværksætteri. Jeg er optaget af at hjælpe mennesker, der ønsker at undersøge nye muligheder for deres arbejdsliv og få ting til at ske, som ved hver Personlig Ledelse-workshop. Jeg har i øvrigt været med til at udvikle Acceleratorspillet der hjælper til at føre gode idéer ud i livet, og som bruges på Acceleratorforløbene. TalentMatch skiller sig ud ved at have blik for menneskers styrker, og samtidigt et empatisk menneskesyn. Dette gælder både i arbejdet med Acceleratorkursisterne, i matchet mellem ’talenter’ og virksomheder – og på TalentMatch som arbejdsplads. Mit råd er: vær tydelig og afklaret indadtil. Det gør dig tydelig og klar udadtil! – og glem så i øvrigt, hvad andre tænker om dig.