Henrik Mariendal Andersen

Jeg kører workshops på både Accelerator- og Talentforløbet med fokus på at finde og italesættelse den værdi, deltagerne skal omsætte som kandidat og/eller iværksætter. Jeg er optaget af at hjælpe deltagerne videre! At vi sammen skaber et grundlag for at udvikle sig videre karriere- eller forretningsmæssigt – og samtidig have “sig selv” med i processen. Talentmatch arbejder praktisk og med klare konkrete mål deltagerne for øje. Det giver afklaring og motivation til handling, men også et godt netværk. Opsøg og handl på dine muligheder! Lær af dine fejl og mangler, hvis det ikke lykkedes første gang – og skærp dine evner, talenter og passioner. Så lykkedes det næste, eller næste gang igen.